Members

Members

Faculty

Staff

Postdoctoral
Fellow
Huang Sheng-Feng
Postdoctoral
Fellow
Postdoctoral
Fellow
Postdoctoral
Fellow
Postdoctoral
Fellow
Secretary
Misako Watanabe
Secretary
Eiko Sato
Staff
Chiemi Kokubun
Staff
Yoshimi Nakamaru
Staff
Eri Miyake
Staff
Wakako Shirakawa
Staff
Rosalinda Fujiu
Staff
Yoshiko Tsuruoka

Student

Ph.D. student
Kiyoto Kawai
Ph.D. student
M.Eng student
Kairi Kita
M.Eng student
Rikki Tanaka
M.Eng student
Tomohiro Matsuda
M.Eng student
Yuya Isa
M.Eng student
Tomoki Hori
M.Eng student
Akihiro Nakamura
Undergraduate
Hiroto Suzuki
Undergraduate
Jun Takahashi
Research
student
Jifun Yu
Research
student
Ruoyu Liu

Former Postdocs

Yujie Li
Hironori SAKAI
Susumu KONO
Akinori FUKUSHIMA
Hiroki NAGASHIMA
Takashi SASABE
Yoshinobu HAMADA

Completed

Mar. 2021

Kyohei Ishikawa  Koki Nakajima

Mar. 2020

Masataka Nakauchi  Koichi Kobayashi

Mar. 2019

Yuya Kurihara Takeshi Tsuchida

Sep. 2018

Steven Lee

Mar. 2018

Shohei Ikawa

Mar. 2017

Tetsuya Mashio Joji Aochi

Mar. 2016

Takuya Mabuchi Toshiki Kobayashi

Mar. 2014

Hiroki Nagashima Yuta Sugaya Kosei Takahashi

Mar. 2012

Kiminori Sakai Sun Xi-bin

Mar. 2011

Tetsuya Koido Taiki Yoshida

Mar. 2010

Yu Nakagawa

Mar. 2009

Daigo Ito

Mar. 2008

Imuta Kohji Satoshi Ito

Place of Employment

SHOWA DENKO K.K.
KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
Hitachi Metals, Ltd.
NewtonWorks Corporation
Toyota Motor Corporation
University of the Ryukyus
NSK Ltd.
JTEKT Corporation
Honda Motor Co., Ltd.
Suzuki Motor Corporation
TOHO GAS CO., LTD.
East Japan Railway Company
XYMAX corporation
Bridgestone Corporation
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

arrow_upward