STAFF

 • ProfessorTetsuya UCHIMOTO
 • Assistant ProfessorSho TAKEDA
 • Technical support staff
  Takeshi SATO
 • SecretarySaeko FUKUHARA
 • Postdoctoral Researcher
  Lucas OLLIVIER-LAMARQUE

STUDENTS

 • DC2Yuichi HIROSE
 • DC3Jin INOUE
 • DC3Xinwu ZHOU
 • DC3Shurui ZHANG
 • MC2Kazuki KANAI
 • MC2Shuhei KIMURA
 • MC2Kodai TANAKA
 • MC2Kaede MATAYOSHI
 • MC1Kei SASAKI
 • MC1Kazuki SASADA
 • MC1Kodai TAKIGAMI
 • B4Yasunari KURE
 • B4Kosei NAKAJIMA
 • B3Yuto URA
 • B3Ryutaro MATSUMOTO

Ex-students

 • 2022 Sep.Lucas OLLIVIER-LAMARQUE(Doctor course)
  Saharat PRANGPITAK(Bachelor course)
 • 2022 Mar.Yusuke GOTO(Master course)
  Akifumi SETO(Master course)
  Naoki TAKESHITA(Master course)
  Hina MIYAUCHI (Master cource)
 • 2021 Mar.Daiki IWATA(Master course)
  Aoba KITA(Master course)
  Junya HORIBE(Master course)
 • 2020 Mar.Eri TOKUDA(Master course)
 • 2019 Sep.Bhaawan GUPTA(Doctor course)
 • 2019 Mar.Takanori MATSUMOTO(Doctor course)
  Hiroyuki FURUYA(Master course)
  Hiroki YAMAMOTO(Master course)
  Shichao CAI(Master course)
  Shuo WU (Research student)
 • 2018 Mar.Yuki TOKITA (Master course)

Mechanical Systems Evaluation Laboratory
Lyon Center
Institute of Fluid Science
Tohoku Univeristy
2-1-1 Katahira, Aoba-ku
Sendai 980-8577,JAPAN
Email ifs-msel-contact (at) grp.tohoku.ac.jp