Members

Members

Faculty

Staff

Postdoctoral
Fellow
Huang Sheng-Feng
Postdoctoral
Fellow
JSPS
Fellow
Postdoctoral
Fellow
Secretary
Misako Watanabe
Secretary
Eiko Sato
Staff
Chiemi Kokubun
Staff
Yoshimi Nakamaru
Staff
Eri Miyake
Staff
Wakako Shirakawa
Staff
Yoshiko Tsuruoka
Staff
Emiko Kanehama
Staff
Yumiko Sasaki
Staff
Yoshie Hirama

Student

Ph.D. student
M.Eng student
Yuya Isa
M.Eng student
Tomoki Hori
M.Eng student
Akihiro Nakamura
M.Eng student
Yanwei Jin
M.Eng student
Hiroto Suzuki
M.Eng student
Jun Takahashi
M.Eng student
Jifun Yu
M.Eng student
Tongxu Wang
M.Eng student
Yusuke Kosaki
M.Eng student
Ryuta Onozuka
M.Eng student
Zhehao Zhang
Undergraduate
Keisuke Mizuki
Undergraduate
Hiroki Nishizawa
Research
student
Ruoyu Liu
Research
student
Takumi Ijichi
International
student
_COLABS
Yevgen Rizaiev

Former Postdocs

Yujie Li
Hironori SAKAI
Susumu KONO
Akinori FUKUSHIMA
Hiroki NAGASHIMA
Takashi SASABE
Yoshinobu HAMADA

Completed

Mar. 2022

Kairi Kita  Rikki Tanaka

Mar. 2021

Kyohei Ishikawa  Koki Nakajima

Mar. 2020

Masataka Nakauchi  Koichi Kobayashi

Mar. 2019

Yuya Kurihara Takeshi Tsuchida

Sep. 2018

Steven Lee

Mar. 2018

Shohei Ikawa

Mar. 2017

Tetsuya Mashio Joji Aochi

Mar. 2016

Takuya Mabuchi Toshiki Kobayashi

Mar. 2014

Hiroki Nagashima Yuta Sugaya Kosei Takahashi

Mar. 2012

Kiminori Sakai Sun Xi-bin

Mar. 2011

Tetsuya Koido Taiki Yoshida

Mar. 2010

Yu Nakagawa

Mar. 2009

Daigo Ito

Mar. 2008

Imuta Kohji Satoshi Ito

Place of Employment

SHOWA DENKO K.K.
KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
Hitachi Metals, Ltd.
NewtonWorks Corporation
Toyota Motor Corporation
University of the Ryukyus
NSK Ltd.
JTEKT Corporation
Honda Motor Co., Ltd.
Suzuki Motor Corporation
TOHO GAS CO., LTD.
East Japan Railway Company
XYMAX corporation
Bridgestone Corporation
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.
NIPPON STEEL ENGINEERING
TOHOKU UNIVERSITY

arrow_upward